Monča je humanoidná forma života pôsobiaca na planéte zem od roku 1982 n. l. Svoju obsedantnú potrebu tvoriť v roku 2007 premenila na spôsob obživy. Venuje sa grafickému dizajnu v oblasti reklamy a marketingu. Hoci sa jej zatiaľ nepodarilo vytvoriť nič, s čím by sa mohla bohapusto vychvaľovať, spolupracovala na tvorbe reklamnej kampane „Tvoj vodný anjel“ pre pramenitú vodu Lucka. Bloguje na WordPress.